Voorbeeld van een Applicatie op maat:

Een olieoverslagbedrijf in het westelijke havengebied kent vele risicofactoren. Om al die risico's in de bedrijfsvoering te beperken, wordt aan tijdelijke krachten en contractors de eis gesteld dat zij met een minimale kennis van de veiligheidsaspecten het terrein betreden.
Op basis van een MYSQL database heeft MISD een applicatie ontwikkeld die examens genereert, alle gegevens opslaat in de database en diploma's print. Daarnaast is managementinformatie beschikbaar. Dit is geschikt gemaakt voor een touchscreen en kan ook worden ingezet in een multi-user omgeving. Deze applicatie is op een aparte off-line server geplaatst  bij de klant maar kan ook heel goed als SAAS worden aangeboden