BP Terminal Amsterdam is een olieoverslagbedrijf in het westelijke havengebied. Om alle risico's die er zijn in de bedrijfsvoering te beperken, wordt aan tijdelijke krachten en contractors de eis gesteld dat zij met een minimale kennis van de veiligheidsaspecten het terrein betreden.
Op basis van een MYSQL database heeft MISD een applicatie ontwikkeld die examens genereert, alle gegevens opslaat in de database en diploma's print. Daarnaast is managementinformatie beschikbaar. Dit is geschikt gemaakt voor een touchscreen en kan ook worden ingezet in een multi-user omgeving.